4 lata prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz

4 lata prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz

Statek Lubecki

opublikowano: piątek, 15 październik 2010 - 16:18, Magdalena Łań

Umowa darowizny - W dniu 29 października 2009 r. Miasto podpisało umowę darowizny, w której spółka Hydrobudowa Polska S.A. przekazała Miastu stołecznemu Warszawie historyczny statek bocznokołowy Warmia (ex. Lubecki) Celem tego działania jest poprawa wizerunku i funkcjonalności nabrzeża Wisły oraz reaktywacja regionalnej żeglugi śródlądowej.

Holownik Lubecki  - ostatni taki bocznokołowiec na Wiśle Holownik Lubecki - ostatni taki bocznokołowiec na Wiśle

Zgodnie z przygotowywanym projektem zagospodarowania bulwaru nabrzeże zostanie ukształtowane w sposób umożliwiający cumowanie statków, co wzbogaci i uatrakcyjni promenadę pieszą poprzez wprowadzenie  dodatkowych usługi dla mieszkańców i przyjezdnych (usługi żeglugowe, restauracyjne, usługi kultury i przystanie).


Rozwijając tę ideę Miasto poszukiwało możliwości adaptacji bądź remontu historycznego dworca. W trakcie tych poszukiwań odkryty został holownik „Warmia” ex. „Lubecki”, będący ostatnim bocznokołowcem na Wiśle. Jest to jednostka o bogatej historii: zbudowana w 1911 r. w Petersburgu, uczestnik trzech wojen, który pływał pod wieloma banderami do roku 1969 Wisłą na trasie od Gdańska po Kraków. Nietypowy silnik tego statku, napędzany naftą, znajduje się w Muzeum Techniki w Warszawie. Statek został zakupiony w roku 2005 przez spółkę Hydrobudowa Włocławek (obecnie Hydrobudowa S.A.). Jego konstrukcja przystosowana jest do nawigacji na niezwykle kapryśnej rzece, jaką jest Wisła. Pozwala to  myśleć o odbudowie statku i przeznaczeniu go na cele edukacyjne. Idealnie nadaje się na pływające żywe muzeum żeglugi śródlądowej, ale także jako statek, który mógłby posłużyć do przywrócenia regularnych połączeń żeglugowych międzymiejskich w regionie mazowieckim.


Zakres projektu: Powodzenie dotychczas prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego rejsów  pozamiejskich (tzw. „Statek do Serocka”) wskazuje na istnienie zapotrzebowania na tego typu turystykę. Dlatego miasto stołeczne Warszawa przygotowało  wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięcia pod nazwą: „Adaptacja historycznego holownika bocznokołowego „Lubecki” („Warmia”) w celu przywrócenia pasażerskiej regionalnej żeglugi śródlądowej na Mazowszu”. Przewidywane  połączenia obejmują Solec nad Wisłą (via Kazimierz Dolny), Płock, Pułtusk (via Narew) a nawet Wyszków (via Bug). Budżet wnioskowanego projektu wynosi 3,5 mln zł.


Reaktywowanie żeglugi regionalnej w oparciu o adaptowany historyczny bocznokołowiec z wykorzystaniem ogromu potencjału turystycznego Wisły, pozwoli stworzyć niezwykły produkt turystyczny Mazowsza, unikatowy w skali Europy. Realizacja projektu zależy od możliwości skorzystania  ze środków, jakie na rozwój turystki na Mazowszu zostały przeznaczone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. mazowieckiego.


Adaptację statku na cele żeglugi pasażerskiej i edukacji Warszawa zamierza realizować w partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z wybranym w drodze postępowania o udzielenie koncesji armatorem, który będzie mógł stale obsługiwać linie pozamiejskie.


Renowacja holownika - ostatniego tradycyjnego bocznokołowca  na Wiśle, statku o bogatej historii - ma być znakiem powrotu Warszawy nad rzekę.