4 lata prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz

4 lata prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz

Warszawa na infografikach

Infografika: edukacja - Warszawa odrabia lekcje
Edukacja

W latach 2007-2010 Urząd Miasta przeznaczył na edukację prawie 30% więcej środków niż w latach 2004-2006. Infografika obrazuje, jak wzrost nakładów przełożył się na konkretne działania podjęte w celu usprawnienia edukacji w Warszawie.

Czytaj dalej
Infografika: bezpieczeństwo - Warszawa żyje bezpiecznie
Bezpieczeństwo

W ciągu ostatnich lat poczucie bezpieczeństwa warszawiaków znacząco wzrosło, osiągając najwyższy wynik spośród wszystkich dużych miast w Polsce.

Czytaj dalej
Infografika: metro - Warszawę liczymy od METRA
Metro

Infografika prezentuje jedną z największych inwestycji Urzędu Miasta – budowę centralnego odcinka II linii metra. Jej wartość wynosi 4,1 mld złotych, z czego 2,9 mld stanowią środki pozyskane przez Stołeczny Ratusz z funduszy europejskich.

Czytaj dalej
Infografika: sport - Warszawę budujemy dla SPORTU
Sport

Infografika przedstawia inwestycje w obrębie ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zrealizowane przez Urząd Miasta w latach 2007-2010.

Czytaj dalej
Infografika: transport - Warszawa piechotą nie chodzi
Transport

W ciągu ostatnich czterech lat zadowolenie warszawiaków z funkcjonowania komunikacji miejskiej znacząco wzrosło. Infografika prezentuje działania Urzędu Miasta, które doprowadziły do poprawy standardów i oceny funkcjonowania transportu publicznego.

Czytaj dalej
Infografika: wisła - Warszawa rośnie nad Wisłą
Wisła

Infografika przedstawia działania Urzędu Miasta w obrębie Wisły zrealizowane w latach 2007-2010 oraz planowane na lata 2011-2014.

Czytaj dalej
Infografika: unia - Warszawa liczy się w Unii
Unia

Infografika prezentuje efekty działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Łącznie do końca lipca 2010 roku Stołeczny Ratusz pozyskał ze środków europejskich ponad 8,5 miliarda złotych.

Czytaj dalej
Warszawa każdemu wychodzi na zdrowie
Zdrowie

Na infografice przedstawiono inwestycje Urzędu Miasta w zakresie zdrowia i polityki społecznej.

Czytaj dalej
Infografika: kultura - W Warszawie cenimy kulturę wysoko
Kultura

Infografika przedstawia działania Urzędu Miasta wspierające rozwój kultury w Warszawie.

Czytaj dalej
Plac Defilad - Warszawa wkracza na Plac Defilad
Plac Defilad

Na infografice uwzględnione zostały dwa rodzaje działań prowadzone przez Urząd Miasta na Placu Defilad oraz w jego obrębie.

Czytaj dalej
Drogi - Warszawa dobrze się prowadzi
Drogi

W ciągu ostatnich czterech lat Urząd Miasta dokonał remontu lub przebudowy 320 km dróg, co stanowi prawie 40% wszystkich dróg w Warszawie.

Czytaj dalej